Usuli

Usuli
noun
a religious movement by Persian Shiite Muslims in 17th century Iran that is opposed to the Akhbari
-

Usuli Shiism produced the politically active caste of priests that is a distinctive feature of Iranian Shiism

Regions: ↑Iran, ↑Islamic Republic of Iran, ↑Persia
Hypernyms: ↑religious movement

Useful english dictionary. 2012.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • Usuli — Usulis (ArB|الاصولية) are the majority Twelver Shi a Muslim group. They differ from their now much smaller rival Akhbari group in favoring the use of ijtihad i.e. reasoning in the creation of new rules of fiqh; in assessing hadith to exclude… …   Wikipedia

  • üsuli-cədid — is. <ər.> köhn. Yeni üsul, yeni qayda. O vaxt üsuli cədidə bələd olan müəllim bir nəfər isə də müsəlmanlardan yox idi. F. K.. Üsuli cədid məktəbi tar. – 1905 ci il inqilabından sonra Azərbaycanın müxtəlif şəhərlərində açılan yeni tipli… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • üsuli-idarə — is. <ər.> Bir ölkənin idarə üsulu, dövlət quruluşu, rejim. Çar üsuliidarəsi. Xalq demokratik üsuli idarəsi. – Bizim üsuli idarədə fitnə fəsada yol verilməz, – deyə, Nadir dayısına <cavab verdi>. B. T …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Usuli — Usulisme L usulisme est le principal groupe du chiisme duodécimain. Voir aussi Jafarisme Portail de l’islam Ce document provient de « Usulisme ». Catégories : Courant musulman | …   Wikipédia en Français

  • usûlî — (A.) [ ﯽﻝﻮﺹا ] metodik …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • üsuli — ə. 1)hüquqşünas; 2) islam dini təriqətçilərindən biri; 3) bu təriqətə mənsub olan müsəlman …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • Akhbari — The Akhbārīs (ArB|اخباري) Traditionalists are Twelver Shī‘a Muslims who reject the use of ijtihad or reasoning in the creation of new laws, and believe only the Qur an and aḥadīth (prophetic sayings and recorded opinions of the Imāms) should be… …   Wikipedia

  • Yusuf Al Bahrani — Sheikh Yusuf bin Ahmed Al Bahrani (1695 1772) (ArB|يوسف البحراني) was a Bahraini theologian and a key figure in the intellectual development of Twelver Shi aism.Al Bahrani grew up in Safavid ruled Bahrain, at a time of intellectual ferment… …   Wikipedia

  • Muhammad Baqir Behbahani — Part of a series on Shī‘ah Islam Twelvers …   Wikipedia

  • Shia Islam — Shia redirects here. For other uses, see Shia (disambiguation) …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”